Smart Laundry Solution
ชื่อ: การบำรุงรักษาเครื่อง
รายละเอียด:

การบำรุงรักษาเครื่องซักผ้าอุตสาหกรรมเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่จะช่วยยืดอายุการใช้งานของเครื่องซักผ้าให้สามารถใช้งานได้ยาวนานขึ้น อีกทั้งยังทำให้เราทราบล่วงหน้าถึงอาการต่างๆของอุปกรณ์แต่ละตัวว่ามีสภาพอย่างไร ทำให้สามารถหลีกเลี่ยงความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นอย่างกะทันหัน ซึ่งจะทำให้เราต้องเสียเวลาในการแก้ไขหรือเปลี่ยนอะไหล่ โดยจะขอยกตัวอย่างการบำรุงรักษาเครื่องซัก-สลัดผ้าชนิด Hard Mount ว่าจะมีตารางการบำรุงรักษา ประจำวันทุกๆ 3 เดือน และทุกๆ 6 เดือนอย่างไรบ้าง

เริ่มต้นจากการดูแลรักษาประจำวันมีดังนี้

1. เช็ดรอยรั่วซึมของท่อน้ำท่อ Steam
2. เช็คเดรนวาล์วว่ากักเก็บน้ำได้สนิทไม่รั่วซึมระหว่างการซักผ้า ซึ่งจะทำให้เกิดการสิ้นเปลืองพลังงานอย่างยิ่ง
3. ทำความสะอาดเครื่องให้สะอาดอยู่เสมอ
4. ดูแลเรื่องคราบของผงซักฟอกอย่าให้มีคราบเกาะติดตัวเครื่องซึ่งเป็นเหตุให้เกิดสนิมได้
5. ดูแลช่องใส่ผงซักฟอก ทำความสะอาดอย่าให้มีเศษผงซักฟอกตกค้างอยู่ตามช่องต่างๆ
6. ทำความสะอาดยางขอบประตูทุกครั้งที่ซักผ้าเสร็จ จะเป็นการช่วยยืดอายุการใช้งานของขอบยางให้ยาวนานขึ้น
7. หลังการใช้งานในแต่ละวันเมื่อทำความสะอาดเครื่องแล้ว ควรเปิดฝาเครื่องไว้เพื่อเป็นการเปิดทางให้อากาศ
ไหลเวียนในเครื่องได้ อีกทั้งขอบยางประตูจะได้ไม่ถูกกดทับไว้ตลอด
8. ปิด 
Main Switch ของระบบไฟฟ้า, ปิดวาล์วน้ำ, วาล์วสตีม หลังการใช้งานรอบสุดท้ายของวัน


การดูแลรักษาเครื่องซักผ้าอุตสาหกรรมทุกๆ 3 เดือน

1. ก่อนทำการตรวจเช็ค ให้แน่ใจว่าได้ทำการปิดระบบ Main ของไฟฟ้าเรียบร้อยแล้ว
2. เปิดฝาหลังของเครื่องซักผ้าอุตสาหกรรม เช็คความตึงของสายพานขับตะกร้าผ้า หากพบว่าสายพานหย่อนก็ทำการปรับแต่ง
ให้ตึงพร้อมใช้งาน หากมีรอยชำรุดฉีกขาดให้เตรียมชิ้นใหม่ไว้รองรับเพื่อป้องกันงานสะดุด
3. ตรวจดูถังซักข้อต่างๆภายในเครื่องซักผ้าอตสาหกรรมอย่าให้มีรอยรั่วซึม หากพบจุดใดรั่วซึมให้ทำการแก้ไขให้เรียบร้อย
4. ทำความสะอาดภายในของเครื่องซักผ้าอุตสาหกรรม อาจใช้เครื่องดูดฝุ่นก็ได้ ดูข้อต่างๆของระบบ 
Control ตรวจดูอย่าให้มี ความชื้นและฝุ่นละอองเข้าสู่ระบบ Control
5. ตรวจดูระบบทำความร้อน
ข้อต่อสายไฟฟ้าต่างๆฟิวส์ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน

 

การดูแลรักษาเครื่องซักผ้าอุตสาหกรรมทุกๆ 6 เดือน

1. ทำความสะอาดฟิลเตอร์ของระบบน้ำ, ระบบ Steam
2. เช็คความแน่นของน็อตยึดแท่นเครื่อง
3. เช็คระบบไฟฟ้าที่เข้าเครื่องในเรื่องของแรงดันไฟฟ้า และตรวจสอบจุดต่อต่างๆของระบบไฟฟ้าให้แน่น 
พร้อมใช้งาน
4. ทำความสะอาดและปัดฝุ่นจาก
- ระบบระบายความร้อนช่อง 
Inverter
ครีบระบายความร้อนของมอเตอร์ขับตะกร้าผ้า
- ช่องระบายอากาศของเครื่อง

การบำรุงรักษาเครื่องซักผ้าอุตสาหกรรมตามขั้นตอนที่กล่าวมาแล้วจะช่วยให้เราสามารถรู้ได้ว่าอุปกรณ์ต่างๆของเครื่องอยู่ในสภาพใด ถึงเวลาจะต้องเปลี่ยนเมื่อไร ทำให้สามารถใช้งานเครื่องได้อย่างมีประสิทธิภาพ หากขาดการดูแลรักษาแล้วจะทำให้เกิดปัญหาขึ้นระหว่างการใช้งานได้

อย่างไรก็ตามการบำรุงรักษานี้เป็นการยกตัวอย่างเครื่องเพียงแบบเดียว สำหรับเครื่องแต่ละรุ่นนั้น
สามารถศึกษาได้จากคู่มือการบำรุงรักษาของเครื่องซักผ้าอุตสาหกรรมรุ่นนั้นๆเองได้ ที่นำเสนอมานี้เป็นเพียงแนวทางกว้างๆเท่านั้นครับ

 

 

........... กมล  ศรีเดือนดาว ................